Nie takie straszne metale ciężkie… gdy ma się dostatek minerałów w diecie i glebie

Toksyczność kadmu, cynk, rtęć

… Badanie przeprowadzone w 1979 roku zasugerowało, że 22 z 31 mieszkańców wykazywało objawy złego zdrowia, które mogły być spowodowane kadmem. W ich wyniku oceniono stan zdrowia 500 mieszkańców i porównano ich z grupą kontrolną z pobliskiej wioski, której mieszkańcy nie zajmowali się górnictwem, ale nie znaleziono dowodów na zły stan zdrowia mieszkańców badanych w […]