Pojęcie brzegu w permakulturze cz.1

Następne ważne pojęcie z zakresu permakultury to brzeg. Głównie brzeg między dwoma ekosystemami. Brzegi (np między wodą a lądem) są zazwyczaj bardziej produktywne, bardziej różnorodne niż każdy z tworzących go ekosystemów z osobna. Wynika to z tego, iż brzeg dysponuje zasobami z ekosystemów tworzących go, oraz zasiedlają go nie tylko organizmy z jednego i drugiego […]

Gildie roślinne a permakultura

Jedno z istotniejszych pojęć z zakresu permakultury to gildia. Słowo to najczęściej znane jest miłośnikom historii lub gier RPG. W średniowieczu gildie(inaczej cechy) były to stowarzyszenia ludzi wykonujących daną profesję. Istniały np gildie kupieckie, rzemieślnicze itp. Zadaniem gildii było dbanie o interesy jej członków. I tak np cech piekarzy dbał by w mieście nie uprawiało […]

5 stref

Dzisiejszy post dotyczyć będzie podziału terenu na strefy w zależności od tego jak daleko od centrum aktywności się znajdują. To jedno z podstawowych „narzędzi” w asortymencie projektanta. Podział ten umożliwia upewnienie się, że umieściliśmy elementy w odpowiednich miejscach. Upraszczając im bliżej centrum tym intensywniej uprawiamy dany teren. Strefa 0:Centrum aktywności to może być nasz dom, […]

Dlaczego permakultura działa?

Dlaczego permakultura działa? Powodem, dla którego permakultura działa jest to, że w zasadach naśladuje naturę. Ale czy konwencjonalne rolnictwo również tego nie robi?Czy wysiewanie nasion, oranie, nawożenie nie jest naturalne? Odpowiedź jest jednoznaczna: nie. Współczesne rolnictwo w głównej mierze oparte jest o rośliny jednoroczne uprawiane w monokulturach. To połączenie w przyrodzie praktycznie nie występuje. Do […]